VODNÍ STAVBY PLZEŇ s.r.o

Služby 


   Dodávky kompletních vodohospodářských staveb (kanalizace, vodovody).

   Výstavba inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace, silnoproud, slaboproud).

   Provádění zemních prací.

   Revitalizace rybníků, vodních toků a jiných vodních ploch.

   Výstavba vodních a retenčních nádrží.

   Stavby a rekonstrukce čistíren odpadních vod a jejich technologií.

   Provádění komunikací pro motorová vozidla a pěší.

   Realizace průmyslových celků a pozemních staveb většího rozsahu.

   Příprava obytných zón.

   Demoliční práce a recyklace stavebních sutí.


 

Jsme stavební společnost, která věnuje všem svým projektům maximální pozornost. Spolupracujeme s prověřenými dodavateli a používáme prověřené materiály a postupy, jakož i nejnovější technologie k dosažení výsledku v maximální kvalitě a spokojenosti zákazníka. Naše vybavení, vlastní zázemí a technika nám umožňují realizaci náročných projektů na území celé republiky. Od vypracování cenové nabídky až po předání díla jsme Vám odborným a zodpovědným partnerem. 

Copyright © 2011 Vodní stavby Plzeň s.r.o - Všechna práva vyhrazena